Lilla er en avdeling for barn mellom 3 og 6 år. Vi er 15 barn, 1 pedagoger, 1 barne og ungdomsarbeider og assistent. Dere vil få utdelt en temaplan der det står mer detaljer om avdelingen.