På gult nivå er hver avdeling sin egen kohort. To kohorter kan samarbeide, og på Lillekollen samarbeider avdelingene slik: Lilla/Blå, Gul/Grønn og Rød/Rosa. Samarbeidet gjelder for praktisk gjennomføring av dagen som for eksempel pauseavvikling, hviling, utelek og andre praktiske oppgaver i hverdagen. Vi tilstreber at hver kohort skal ha sine faste ansatte, og begrenser blanding av både barn og ansatte på tvers så langt det er mulig. 

Klubbaktiviteter og turdager på tvers av avdelinger utgår på gult nivå. Også nissefest og barnas julebord vil bli arrangert avdelingsvis nå i desember.

Matservering foregår som normalt i barnehagen. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat. Vi legger opp til porsjonsvis servering. 

Leker og materialer blandes ikke mellom kohortene. Dersom vi skal dele på leker, rengjøres de mellom hver kohort. Det er også viktig at barna ikke tar med egne leker hjemmefra. Barn som har behov for kosedyr eller tilsvarende i hviling kan selvfølgelig ta med seg det, men bare ett kosedyr pr barn.

Ute har vi delt uteområdet i fire ulike soner. To soner for småbarn og to soner for storbarn. Hvilken sone barna leker i, rullerer hver dag. Sonene er adskilt med gjerder. På gult nivå legger vi opp til mest mulig utetid i løpet av dagen, og hovedregelen er at vi alltid avslutter dagen utendørs, og barna skal hentes ute. 

Ansatte i barnehagen skal holde en meters avstand til ansatte og barn i andre kohorter i alle situasjoner. Vi begrenser bruk av innleide vikarer så mye som mulig, men sørger for å holde forsvalig drift. Møter avholdes digitalt. 

Foreldre i barnehagen får i dag utsendt rutiner for levering og henting i barnehagen på gult nivå. Plakater vil  henge på inngangsdørene med informasjon om rutinene. 

Rutiner ved levering og henting.pdf

 

Spesielt for juleferien (23. desember - 30. desember)

De barna som har satt seg opp på tilstedeværelse i jula blir delt i en samlet småbarnskohort og en storbarnskohort. I kohortene vil det være barn fra alle avdelinger i barnehagen. De to kohortene samarbeider på morgen og ettermiddag. Alle barn skal leveres på Rød avdeling om morgenen. Midt på dagen vil storbarn kunne benytte seg av Rosa avdeling dersom det er mange barn tilstede. Dagen avsluttes sammen på Rød avdeling, eller utendørs, samlet. Hvilke ansatte som er på jobb vil variere.

Minner om at barnehagen er stengt julaften (24.12), nyttårsaften (31.12) og på planleggingsdagen 3. januar. 

 

Vask hender, hold avstand og tusen takk for samarbeidet!!

Vi ønsker alle ei god og trygg førjulstid