Hva er LØFT?

Dette står for løsningsfokusert tilnærming og det er en enkel, positiv og praktisk fremgangsmåte for vekst og utvikling. Dette gjelder både personer, grupper og hele organisasjoner. Løft er å styrke livsglede og livsmestring ved systematisk å synliggjøre og snakke om den optimistiske delen av tilværelsen. Fokuset er å skape løsninger gjennom løsningssnakk i stedet for å løse problemer gjennom problemsnakk. Løsningssnakk er å snakke om de positive forskjellene fortid, nåtid og fremtid. Løsningssnakk fokuserer derfor på unntak i fortiden, på strategier som allerede virker i dag og håp og ønsker om en bedre framtid.

Les mer om LØFT