Ny rammeplan for barnehage er kommet og vi er godt i  gang med å implementere en del av kjernekompenentene. Vi har valgt oss begrepet «mangfold» som vi  har som i tema arbeide barna, i personalmøter og i refleksjons grupper.

Barna skal få oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Vi skal ivareta det språklige, kulturelle og religiøse mangfoldet slik at alle barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Vi skal bidra til likeverdighet, deltakelse og inkludering i barnehagen der forskjellighet møtes med respekt.  Vi vil også skape gode språkopplæringsarena for barn med ulike morsmål og ha som mål å utvikle en flerkulturell barnehage.

Vi skal ivareta barnas rett til å være annerledes og tilrettelegge for at barn med minoritetsbakgrunn blir en naturlig del av barnehagens ordinære virksomhet. Dette gjøres  gjennom å ha tema om ulike kulturer, om kroppen vår der vi er forskjellig, snakke om forskjellige familiekonstellasjoner, andre kulturer og inkludere hverandre i en lek.

Mangfold handler om respekt. Alle barn skal føle seg sett og anerkjent for den de er. Alle har en verdi i seg selv, og alle har en viktig brikke i fellesskapet.

Manfold