Hvordan markere religiøse høytider på en ikke-forkynnende måte i barnehagen

I forbindelse med markering av høytider kan man presentere barna for relevant fagstoff, gjerne i kombinasjon med fortellinger, bilder, musikkeksempler og så videre. I tillegg kan man legge opp til aktiviteter som fungerer utdypende, for eksempel formingsaktiviteter, leker, matlaging og annet som naturlig hører med i forbindelse med den aktuelle høytiden.

Barnehagepersonalet kan legge opp til samtaler rundt den aktuelle høytiden. Det gjelder å finne balansepunktene. Barn i denne alderen skal få slippe å oppleve at alt forklares og plasseres i de voksnes kunnskapsoversikter.