Foreldre og barn sammen i barnehagen

Den første tiden skal minst en av foreldrene være sammen med barnet i barnehagen hele tiden. Målet er at vi blir kjent med hverandre, og at barnet blir trygt i barnehagen sammen med dere. I starten er det bare snakk om korte besøk – noen timer de første dagene, så utvides det etter hvert.

Hver familie får sin egen primærkontakt i barnehagen. Denne personen tar imot når dere kommer til barnehagen, og er sammen med dere gjennom dagen. Mens dere er i barnehagen, skal primærkontakten bli kjent med både foreldrene og med barnet. Vi skal bygge en trygg relasjon til barnet, slik at barnet etter hvert vil føle en tilknytning til oss. Først når denne relasjonen er etablert, og både foreldre og barn kjenner seg trygge nok, er det klart for de første små avskjedene.

Sett av god tid

Hvor lang tid vi må bruke for å skape den nødvendige tryggheten, vil variere fra familie til familie. Det vil bl.a. avhenge av barnets alder, erfaringer og personlighet. De yngste barna trenger mer tid enn de eldre, og forsiktige barn trenger lengre tid enn de mer utadvendte. Barn som ikke har erfaring med å være borte fra foreldrene, kan bruke lengre tid enn de som er vant til å omgås andre. Hvor lang tid vi bruker, finner vi ut av sammen underveis.

Hvor mange dager dere foreldre har til rådighet spiller jo også inn, og vi anbefaler at dere tidlig planlegger for å ha god tid til tilvenning. Mange arbeidsgivere gir tre dager til tilvenning i barnehage, andre har færre eller ingen dager. Det kan være lurt å sette av feriedager, permisjonsdager o.l. til å bruke i denne tiden.

For de yngste barna vil vi anbefale at dere setter av minimum en uke til tilvenning, og lager rom for å bruke mer tid hvis det trengs. Erfaringsmessig vil noen ha behov for flere uker. For de eldre barna kan det ofte være nok med mindre tid.

Tid for å si adjø

Når vi sammen har blitt enige om at dere kan begynne å gå fra barnet, er det noen viktige punkter å forholde seg til:

· Du må alltid si fra at du går og si «ha det». Selv om det kan være fristende å snike seg ut mens barnet er opptatt i en lek, er dette aldri lurt. At du plutselig er borte uten forvarsel, vil bare gjøre barnet utrygt.

· Når du først har bestemt deg for å gå og sagt «ha det», er det lurt å gjennomføre det selv om barnet kanskje gråter. Nå har barnets primærkontakt etablert en god relasjon til barnet, og vil klare å trøste barnet og hjelpe det med å komme i lek og aktivitet igjen.

· De første gangene skal du bare være borte en kort stund. For de minste barna kan en halv time være nok i starten, så utvider vi tiden gradvis.

· Du må også være tilgjengelig slik at du kan komme tilbake på kort varsel. Foreldre til de yngste barna må påregne å være et sted i barnehagen, eller i umiddelbar nærhet, slik at dere kan hentes raskt tilbake hvis barnet trenger det. Så utvider vi dette etter hvert som vi ser hvordan det går.

· Når barnet blir så trygt at de kan være hele dagen i barnehagen uten dere, er det allikevel en lurt å ha korte dager i begynnelsen. Særlig for de yngste er det fint om dere leverer seint og/eller henter tidlig, hvis dere har mulighet for det. Så kan også dagene utvides etter hvert.

Gjensyn og

Det er også viktig å tenke på hvordan dere skal ha det når dere kommer hjem fra barnehagen. De fleste barn vil da ha behov for masse tid sammen med dere foreldre. Da trenger de kos og nærhet - å lades sammen med de viktigste personene i livet sitt. (Se eget avsnitt her om Tilknytning og Trygghetssirkelen)

Sammen skaper vi trygghet hos barnet

For at barnet skal trives i barnehagen er det viktig med et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom deg og oss. Kort tid etter oppstart får du tilbud om en oppstartsamtale, hvor vi snakker om tilknytningstiden, barnets rutiner i hjemmet, og hva som er viktig for at barnet ditt skal trives.

For mange kan det oppleves vanskelig å overlate barnet til noen man ikke kjenner. Noen kan føle usikkerhet i forhold til om de gjør det rette for barnet, eller om barnet vil trives i barnehagen. Det er viktig at vi snakker sammen om disse tingene, så vi kan bidra til å skape den tryggheten dere trenger.

Sammen skal vi gjøre dette til en god opplevelse.

Velkommen til oss!