Fra august 2017 har barnehagene ny rammeplan. Rammeplanen er barnehagens styringsverktøy i forhold til innholdet.

Se lenke her:

http://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-rammeplan-for-fremtidens-barnehager/id2550263/