Hatlelia barnehage eiers av Molde kommune, har plass til 76 barn, og er en av totalt 10 kommunale barnehager i Molde.
Den ble etablert i 1977 og hadde den gangen 4 avdelinger.
Hatlelia barnehage har i dag 2 småbarnsavdelinger og 3 avdelinger med barn fra 1-6 år.
Barnehagen rekrutterer barn fra hele byen.