Administrasjonen består av enhetsleder og assisterende styrer.