Eierform

Molde kommune

 

Organisering

Øvre Bergmo barnehage har 1 avdeling, med 21 barn fra 1-6 år. Personalet består av 1 pedagogisk leder, 1 barnehagelærer og 3 fagarbeidere. I august 2005 ble barnehagen slått sammen med Hauglegda barnehage til en barnehageenhet. Barnehageenheten- HØBB- har felles ledelse som består av enhetsleder i 100% stilling, assisterende styrer i 100% stiling og konsulent i 50% stilling. Høbb har felles møtevirksomhet på alle nivå, og vi har felles visjon og satsingsområde.

 

Åpningstid

Barnehagen er åpen fra 7.30 - 16.30

Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Som regel er det to dager i august, en dag i skolens høstferieuke i oktober, en dag første arbeidsdag etter nyttår og den innklemte fredagen i forbindelse med Kristi himmelfartsdag. Eksamte datoer finner du her.

 

Nærmiljøbeskrivelse

Øvre Bergmo barnehage ligger i et område med blokkbebyggelse, butikk, eldresenter og kirke. Kviltorp skole og Bergmo ungdomsskole ligger i gangavstand til barnehagen. Det gjør også "Katthola" med skog, mark, bekk, bakker og skøytebane om vinteren. Katthola er ofte besøkt med grupper av barn, hvor tid til lek, opplevelser og utforsking er det sentrale. Ikke langt fra barnehagen ligger også Retiroparken og Retirostranda.