Oppvekstsenteret leier lokaler og en del av ute området til fysisk aktivitet, musikk og drama av Kleive Grendahus og Idrettshall (KGI.) Dette samarbeidet fungerer svært godt. I underetasjen av oppvekstsenteret finner man også Lions sine møte- og aktivitetsrom ved siden av en ny, flott skytebane.

Barnehagen har to avdelinger, en småbarn og en storbarn.
Åpningstid kl 06.50-16.50
Barnehagen legger stor vekt på ute- og friluftsliv gjennom hele året. 

Oppvekstsenteret har i dag 32 barn i barnehagen og 67 barn i en 4-delt skole fordelt på 1.-7. trinn på oppvekstsenteret vårt
Totalt har vi 20 ansatte inkludert pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter, vaktmestere og renholdere. Ikke alle har fulle stillinger.

Historikk

Kleive Barnehage og Kleive skole åpnet som to atskilte enheter i samme bygning januar 2006.
Fra 15. august 2011 har rektor hatt det administrative ansvaret sammen med assisterende styrer.