Har i dag 33 barn i barnehagen og 69 barn i en 4-delt skole fordelt på 1.-7. trinn på oppvekstsenteret vårt
Totalt har vi 20 ansatte inkludert pedagogisk personale, fagarbeidere og assistenter, vaktmestere og renholdere.