Helhet i opplæringsløpet og å skape gode rammer for vekst, utvikling og trygghet er viktig for det enkelte barn. Hvert enkelt barns opplæringspotensiale skal ivaretas, støttes og utvikles på et tidlig tidspunkt, og at barnet skal få mulighet til å ta med seg og bygge videre på kunnskaper og erfaringer fra barnehagen over i det videre skoleløp. Fra eldst til yngst