Gjennom leken er barna i samspill med andre barn, og her finner det sted mye læring. Kvaliteten på samspillet barna imellom, og mellom barn-voksne, blir avgjørende for kvaliteten på læringen. Derfor er det viktig å skape et positivt klima i gruppen, der anerkjennelse, samarbeid og sympati preger samspillet. For at enkeltbarn skal utvikle et positivt selvbilde, må de møte positive holdninger både fra barn og voksne.

 • Vi gir barna tid og rom for lek

 • Vi gir barna størst mulig råderett over egen hverdag

 • Vi ønsker å inspirere barna til fin og variert lek ved å gi dem opplevelser

 • Vi ønsker å skjerme leken slik at den ikke oppløses

 • Vi ønsker at barna skal kunne inkludere andre barn i leken

 • Vi vektlegger lek og læring ute i naturen

 • Vi skal legge til rette for et nært samspill mellom barn/barn og barn/voksne

 • De voksne deltar i leken ved behov, som aktiv deltaker eller støtte for barn som har behov for veiledning

 • Vi gir barna mulighet til å leke uforstyrret når de ønsker det

 • Vise at vi bryr oss om barnet

 • Gi ros

 • Følge barnets initiativ

 • Ha felles fokus med barnet

 • Gi hjelp til selvkontroll