Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bravoleken

 

Bravoleken er for morro skyld og barnehjernens skyld

Bravo leken er en aktiv og utviklende lek med ord og bokstaver. Utgangspunktet er ord, bokstav og bildekort som brukes på ulike måter. Hovedmåled med Bravo aktivitetene er å legge ett solid grunnlag for en god språkutvikling. Ord, bokstaver og bilder kombinert med sanseopplevelser og morsomme aktiviteter, bedrer barnets språklige bevissthet og øker både ordforråd og forståelse. Samtidig får barnet motoriske utfordringer og en herlig opplevelse av å mestre.

  I vår barnehage har vi valgt å satse på Bravo-leken som et helhetlig verktøy for alle våre barn. 

Vi skal leke Bravo-leken i 10 – 15 minutter av samlingsstunden hver dag. Helt konkret vil det si at vi hver dag inviterer barna med i Bravo-runden. Dette er en stasjonsbasert lek der barna får oppleve enten fem begreper gjennom alle sansene eller fem bokstaver på hver stasjon. Vi bruker skriftspråket, fordi det er en representasjon av et begrep, på samme måte som bilder og faktiske gjenstander er det. Barna blir kjent med ordene, bildene og bokstavene gjennom å smake, lukte, kjenne, se og høre. Vi har fire stasjoner og mellom stasjonene øver vi på å åle, krabbe, rulle, snurre, fly eller henge. Det barna opplever gjennom Bravo-runden inspirerer barnas frilek gjennom dagen, og leken blir fort en del av dagsrytmen i barnehagen. Begrepene legger grunnlaget for samtaler og opplevelser og de finner sin naturlige plass i hverdagen. Ukens ord henger på planen i garderoben – bruk gjerne ordene aktivt hjemme også! 

Andre barnehager og foreldre erfarer at gjennom Bravo-leken lærer barna mer enn de ellers ville ha gjort. Ved å få tilgang på flere ord, kanskje flere språk, faktakunnskap, noter og matematikk øker interesseområdet og motivasjonen for videre lek og læring. Entusiasme og mestringsopplevelser hører også naturlig med som en del av Bravo-leken. Vi feirer etter hver økt og jubler for hver ny ferdighet de lærer. På denne måten får barna positive assosiasjoner til læring, og sosio emosjonell utvikling støttes! 

Ønsker du å lære mer om Bravo-leken? Da kan lese mer på intempo.no.

bravo bilde