Vår barnehage bruker digitale verktøy for å sikre informasjon til hjemmet. Eksempel på slike digitale verktøy er foreldreappen vår fra Wisma hvor vi registrer tilstedeværelse på barna, hvor vi lager dagsrapporter og har meldingsmuligheter direkte til alle foreldrene og enkeltvis. I hver garderobe har vi informasjonsskjermer med  informasjon som lunsjmeny, informasjon som er viktig å nå ut til alle foreldrene med gjennom hele barnehageåret og ikke minst videoer/ bilder fra hverdagen vår.

Barnehagen har årsplan som viser planer og tradisjoner for året. I tillegg har vi progersjonplan for den enkelte aldersgruppe jmf rammeplanen.

Alle avdelingene lager hver måned foreldreskriv, hvor vi evaluerer måneden som har vært og informerer om planer vi har for måneden som kommer. Når vi planlegger, er planen et forslag som tar utgangspunkt i årstema/ satsingsområde, hva barna er opptatt av( jmf barns medvirkning) og sesongavhengig i forhold til tradisjonene i barnehagen vår. Planene er veiledende, og legges bort der det er hensiktsmessig.