Som utgangspunkt har vi lagt til grunn at bærekraft er å ta vare på naturen og medmennesker, det er å se på ulike dyr og arter i naturen, bruke av naturens ressurs, samtidig som vi sparer naturen og goder til de som kommer etter oss. Vi har lagt til grunn at det er gode holdninger og verdier som vi vil gi videre til neste generasjon.

Vi skal finne aktiviteter og små prosjekter som passer til årstider og alder eks smelting av snø, snømann, rent/skittent vann, vanning av blomster, hva lever i vannet?, har alle vann?, lage vannmøller, rydde etter oss på tur, plukke søppel og kildesortere.

Vi skal også se på større temaer som: Plast i havet, vannkraft-fornybar energi, alt liv trenger vann og derfor må vi ta vare på dette. Vi kan trekke dette opp mot likheter og forskjeller mellom forskjellige arter og forskjellige land. Vi vil også knytte dette opp mot samtaler med barna om likestilling og menneskerettigheter. Her vil vi lage en progresjonsplan som knytter tema/aktiviteter opp mot ulike aldersgrupper