Så hva er å være på sporet av? 

Man kan være på sporet av så mangt. Ikke noe tenkes som riktig eller galt med dette temaet som utgangspunkt. 

Det kan være det en finner givende eller meningsfylt akkurat der og da i her og nå situasjoner sammen med barna, som kan være tusener av gyllne øyeblikk gjennom et barnehageår.  

Eller det kan være noe en ønsker å fordype seg i, finne ut av sammen.   

 

Dette kan gjøres daglig, i barnehagen, inne eller ute, samt på tur. I små grupper, en til en eller med alle. Som supplement kan nærmiljø, årstider, museet, biblioteket litteratur, dialog, pc, nettbrett, kamera, forstørrelsesglass og forstørrelseskamera brukes, med mer.  

Så sånn sett er årets tema ganske så vidt, og byr på medbestemmelse for hva akkurat du ønsker å forske på, på den avdelingen du er tilknyttet.   

 

  • Hva er din barnegruppe opptatt av..  

  • Hva er enkeltbarn opptatt av..  

  • Hva er du selv opptatt av..  

  • Hvordan kan årstidene “hjelpe” oss..  

Vi skal sammen med barna tenke denne metoden som en forskningsstrategi, fra barneperspektivet.  

 

MÅL: 

  • Barna skal ha lyst å leke/lære mer.  

  • De skal erfare og lære noe nytt  

  • Det skal oppleves relevant  

  • "På sporet av" er tenkt som en læringsmetode med høy grad av deltagelse, aktivitet og lek.  

  • Dialog om, samt praktiske oppgaver skal legge til rette for refleksjon og utvikling av nye ferdigheter, eller ny kunnskap om.  

  • Det skal oppleves morsomt, lystbetont, interessant, spennende og givende for barna.  

 

Dette bygger på:  

Et dialogbasert og konstruktivistisk læringssyn. Læring oppstår i samspill mellom barna og omgivelsene. Læring er en prosess der hvert enkelt individ å være aktive konstruktører av kunnskap.  Det viktigste er hva man opplever av mestring og samarbeid mens man lærer. Lek og læring hånd i hånd.   

 

Under Digital Arena konferanse (DAB), mars 2020, skal ansatte fra Barnas hus ha et innlegg om digtal praksis ved Barnas hus. Ett innlegg om praktiske arbeidet med digitalisering mens et annet innlegg om hvordan vi jobber med barna som produsenter med idgitale verktøy som er knyttet  opp mot tema “På sporet av”. En fin mulighet til å vise til og dokumentere hvordan det arbeides med digital praksis ved Barnas hus. 

Det er den ene delen av prosjektet. Den andre delen pågår hele tiden, hele året, i samspill med barna. Ulikt fra avdeling til avdeling. Veien blir til underveis, vi gleder oss til å utforske og undre oss sammen med barna.