Vi er en storbarns avdeling med 15 barn. Vi har 1 pedagogisk leder, en assistent og en barne og ungdomsarbeider.  Etter barnehageoppstart får dere en temaplan med informasjon om hvordan vi jobber.