Samarbeid skjer gjennom:

 • Den daglige kontakten ved henting og bringing

 • Tilknytningspersoner som har et spesielt ansvar for kontakten med hjemmet

 • Informasjonstavle i garderoben

 • Foreldresamtaler høst /vår, og /eller ved behov

 • Foreldremøter arrangeres 1-2 ganger i året

 • Foreldrekaffe tre ganger i året. Påskefrokost, FN- markering i oktober og Lucia-markering i desember

 • Dugnader

 • Sommerfest og vinterfest

 • Foreldrerådet, dvs. alle foreldre, som ved behov arrangerer egne møter

 • Samarbeidsutvalget (SU) består av representanter fra foreldre, personale og eier. Har dere saker som dere er opptatt av, kan dere melde disse til foreldrerepresentantene og de vil bli drøftet i SU.

Dere kan forvente av oss:

 • At dere blir tatt godt imot

 • At vi har kunnskap om barns utvikling og om barn i gruppe

 • At dere får informasjon og tilbakemeldinger om deres barn

 • At dere får tilstrekkelig informasjon om barnehagens planer

 • At vi lytter og er åpne for ideer og forslag fra dere

Vi forventer at dere:

 • Er opptatt av hvordan deres barn har det hos oss

 • Gir oss tilbakemeldinger, ris og ros, noe som hjelper oss i evalueringarbeidet

 • Gir oss beskjed dersom noen andre skal hente barnet

 • Sier ifra til personalet, inne eller ute, når dere henter barnet

 • Gir oss beskjed når barnet er sykt/har fri

 • Holder orden på barnas garderobeplasser, og tar med skittent/vått tøy hjem. Sender med barna klær til inne- og utebruk etter årstidene. Ekstraskift, regntøy og støvler/utesko skal alltid ligge i barnehagen

 • Leser informasjonen som er til foreldrene

 • Gir oss beskjed dersom det er skjedd noe hjemme som har betydning for barnet