Langmyra barnehage er opptatt av å gi barna en god start i livet.

Barnehagene ønsker at hvert enkelt barn skal føle seg betydningsfull og viktig for menneskene rundt seg. De voksne i barnehagen skal ha tid til samtaler, lek og undring sammen med barna. De skal gi støtte og utfordringer som hjelper barna å utvikle et positivt selvbilde og tro på utfordringer som hjelper barna til å utvikle et positivt selvbilde og tro på egne og andres evner, og med dette gi et godt grunnlag for livslang læring. I det pedagogiske arbeid legger vi vekt på at hvert enkelt barn er enestående og unikt. Det betyr respekt for hvert enkelt barn og dets familie.

Barna er levende, lekende, handlende, engasjerte, nysgjerrige og sårbare.
Det er både mottagelige for inntrykk fra omgivelsene og kan selv påvirke sine omgivelser.

Det satses derfor på å skape en god hverdag med trygghet og samarbeid som grunnlag for arbeidet som gjøres.

Barnehagen bruker LØFT- løsningsfokusert tilnærming i arbeidet med å utvikle gode barneveiledere og skape en god bedriftskultur.