Telefon nr.

SFO kan kontaktes på mobilnr 99 15 62 63

 

Kleive SFO skal være

 • Et godt sted å være
 • Tid til frilek
 • Tydelig voksne
 • Barna skal få bruke sine evner gjennom fantasi og kreativitet
 • Ha variert leke-, kultur- og fritidsaktiviteter
 • Gi barna en trygg og trivelig ramme, med mulighet til medbestemmelse og innflytelse på egen hverdag
 • Gode opplevelser i naturen og nærområdet, gi rom for fysisk aktivitet

SFO er bevist på at vi forvalter barnas fritid

Et sted for vennskap samhold og trivsel. Voksne må lære barna å ta vare på hverandre, vise respekt, ansvar og omsorg. Da er det viktig at vi voksne veileder barna, hjelper de og tar gode valg, alle skal føle seg inkludert.

At vi har hovedfokus på den frie leiken betyr ikke at vi velger bort de styrte aktivitetene. Tiden i SFO har blitt kortere slik at det blir mindre tid til tilrettelagte aktiviteter og organiserte aktiviteter. Det har også kommet inn andre aktører i SFO tiden som kulturskolen med danse klasser og musikk. Så kommer også leksehjelptiden. 

Gjennom lek tilegner barna seg kunnskap, ferdigheter, verdier og holdninger. Barnas «jobb» er leken, det er deres viktigste aktivitet. Det gir barna mulighet for vekst og utvikling.

Lek gir barna venner, glede, utfordringer, motgang, øving i å takle konflikter, humor og mulighet til å bearbeide opplevelser og følelser. De lærer i leiken å ta hensyn til hverandre, vente på tur, følge regler, lage regler og de lærer og samarbeide og forholde seg til voksne. Leiken er en viktig del av et sosialt samspill med andre. De voksne skal være tilgjengelig for barna, og bidra til å skape et trygt og godt miljø.

 

Utetid og utelek prioriteres i SFO

Etter mange timer bak pulten da er det godt for barna å få bruke kroppen i fysisk aktivitet. Også lyden blir intens når man oppholder seg mye inne, da er det behovet stort å være ute. Skolen har et fint og utfordrende område. 

Samarbeid

Personalet i SFO vil legge vekt på å ha et åpent og godt forhold til foreldre/foresatte. Målet er å skape en felles forståelse hos personalet og foreldrene for SFO verdi som et pedagogisk tilbud.

 • Foreldre kan komme med ønske og behov
 • Gi konstruktiv ris ros tilbake til SFO
 • Skole og SFO arbeider sammen for å legge til rette for at barna får bruke ulike sider av seg selv.

Det som legger litt hinder i at alle disse punktene kan gjennomføres helt er nok voksentettheten på SFO. Vi følger Molde kommune sin hoved norm for stillingsinstrukser. 

Foreldremøte

Alle foreldre som har barn i SFO skal minst ha et foreldremøte i løpet av året. 

Personalsamarbeid

Vi på SFO ønsker et godt arbeidsmiljø. For å få dette til har vi felles møter og planlegning hvor vi utveksler ideer og erfaring.

 • Arbeidsfordeling og ansvar
 • God kommunikasjon
 • Felles planleggingsdager 
 • Felles møter
 • Felles regler, grensesetting 

Åpningstider

​SFO har åpent fra 07.00 til skolestart kl 08.20 og fra skoleslutt til kl 16.30. Barnehagen har  m.t frem til kl 08.00. Da kommer personal fra SFO. Dette måtte vi gjøre for og dekk opp voksentettheten på ettermiddagen. Dette kan endres underveis.

Morgenåpning  kl 07:00 – kl 08:20
SFO etter skoletid  kl 12:30 /14:00 – kl 16:30
Langdager  kl 07:00 – kl 16:30

 

Priser

Morgentilbud  kr. 700,00 
Deltidstilbud  kr. 2063,00 
Ettermiddagstilbud  kr. 2372,00 
Fulltidstilbud  kr. 2995,00 

 

Oppsigelsetid

Oppsigelsestid er 2 måneder, gjelder fra 1. etterfølgende måned.

Endring av tilbud 1måned, gjelder fra 1. etterfølgende måned. 

Personalet

Det er ansatt som vil ha sin del av arbeidet i SFO og alle har også stilling i skolen. 

Marianne Hoem   Avdelingsleder, SFO leder
Sonja Rasmussen Nielsen   Assistent, Skole/SFO
Cecilie Gussiås  

Assistent, Skole/SFO

May Bjørkmann Grove  

Barnehagelærer, Skole/SFO

Vikar