Kleive skole er nå en 4-delt barneskole som ligger på Kleive. Skolen har dette skoleåret et elevtall på 67 elever, 5 lærere, rektor, 4 skoleassistenter,1 vaktmester og 2 renholdere.

Sfo-avd. har pr.dato 33 barn. Denne ledes av SFO-koordinator og har totalt  4 SFO-assistenter.

Kleive skolekrets er en gammel skolekrets som har eksistert i ca.125 år som fastskolekrets senere tillagt Eide, Osen og Ødegård skolekretser.

Den første skolebygningen brant ned i 1950. Den eldste delen av nåværende bygning ble tatt i bruk i 1952. I 1985 ble adm.fløyen bygd. Ny skole ble bygd i 2005 og tatt i bruk januar 2006.

Denne er bygd i tilknytning til Kleivehallen.

Kleive skole legger stor vekt på å være en bygdaskole. Derfor har skolen et svært godt nettverk bestående av foreldre og det øvrige bygdafolket. Lag / organisasjoner, barnehage, sjukeheim og bygdas bedrifter er også gode samarbeidspartnere.