På småbarnsavdelingene våre som har barn i 1-3 årsalderen er det spesielt lagt til rette for de aller yngste, og hovedfokus her er naturligvis trygghet og omsorg, samt pedagogisk arbeid rettet mot aldersgruppen. Hatlelia barnehage har to småbarnsavdelinger, Humla og Marihøna, hvor vi kan ha fra 9-14 barn på hver avdeling. Barnehagen vår har også fire aldersblandede grupper, Hvitveise, Blåknappen, Naturforskerne og Rødklæveren, som har barn i alderen 1-6 år. Naturforskerne er barnehagens friluftsavdeling. Vi definerer oss som en naturbarnehage, og mener "alt vi gjør inne kan vi gjøre ut".
Barn fra småbarnsavdelingene blir overført når de ansatte mener dette er forsvarlig i forhold til alder og modenhet. Dette skjer som regel ved nytt barnehageår. Aldersblandede grupper er også lagt opp til å være søskengrupper, men foreldremedvirkning og god kommunikasjon her er viktig for å sikre det beste tilbudet til barna.

Gruppeorganisering har mye å si for barna, spesielt de minste. Det handler om tilknytning, trygghet og de voksnes muligheter for å få oversikt og se hvert enkelt barn. Forskning har vist at store barnegrupper med stor aldersspredning og med mange ukjente voksne er forbundet med høyt stressnivå hos barna. Gjennom lek, kommunikasjon og samspill i barnegruppen skaffer barna seg kunnskap og forståelse for omverdenen. For at barna skal kunne utvikle seg og lære sammen med de andre i gruppen er det viktig at de kjenner trygghet og tilhørighet. Barn lærer i hverdagssituasjoner sammen med andre, og samspillet mellom barn er en forutsetning for barn skal kunne utvikle seg og lære (Wiliams, Sheridan og Pramling Samuelsson 2001).