Barnehagene får nytt fagprogram/opptakssystem fra januar 2020.

Det blir derfor ikke mulig å søke om barnehageplass via Molde kommune sin hjemmesider i tidsrommet 16.12.2019-02.01.2020.

Ny søknadsportal blir tilgjengelig fra 2.januar 2020.

Søknadsfrist for hovedopptaket 2020/2021 er 1.mars 2020.