Småbarnsalderen er den grunnleggende perioden for utvikling av språk. Samhandling gjennom kroppsspråk og lek med lyder er en vesentlig del av det lille barnets måte å nærme seg andre mennesker på. At voksne oppfatter og bekrefter barns uttrykk og samtidig setter ord på deres inntrykk og opplevelser, er av avgjørende betydning for videre utvikling av talespråket. Språket er personlig og identitetsdannende og nært knyttet til følelser. Morsmålet er viktig for opplevelse av egen identitet og mestring på mange områder. Et godt utviklet morsmål er en grunnleggende forutsetning for den videre språklige utviklingen, også når det gjelder skriftspråk og leseforståelse.

Personalet i barnehagen er med i kompetanseutviklingspakken Språkløyper, utviklet av Udir og UiStavanger.

Gjennom arbeid med kompetanseutviklingspakken får barnehagepersonalet:

  • økt kunnskap om barns språklæring
  • erfaringer med og kunnskap om hvordan ulike måter å lese på kan brukes som redskap i arbeidet med barnas språk
  • trygghet i pedagogiske valg for å lykkes med lesing for alle

Les mer om Språkløyper her