Høsten  2017  skal personalet i Hatlelia barnehage begynne på et kompetanseutviklingsprogram som heter «Språkløyper». Der skal vi gjennom 10 ulike økterer som alle skal gi oss økt kunnskap om barns språklæring.

Hver økt inneholder:
individuell refleksjon, grupperefleksjon, plenumsrefleksjon, oppdrag og erfaringsutveksling.
Gjennom oppdragene får personalet øve på lesemåter og metoder som er relevant for temaet det jobbes med i de ulike øktene. Det skjer i barnegruppene i barnehagen. Hver ny økt starter med erfaringsutveksling fra gjennomføringen av oppdragene. På den måten får hele personalgruppa høre andres erfaringer om hva som har fungert og hva en har måttet endre på.

Språkløypa skal gi oss mer kunnskap, verktøy og trygghet i arbeidet vårt med barns språk.
Forskning viser at språklig bevisstgjøring i barnehage og tidlig skolealder forebygger lese- og skrivevansker.