Vi har vært med på ett proskjekt sammen med alle andre barnehager i Molde. Alle har jobbet med innføring av rammeplanen. Vi har valgt å vise arbeidet vi har gjort gjennom ett tankekartprogram på ipad. Tankekartet viser alt vi har jobbet med i prosjektet. 

til+topps+Lillekollem,+sluttrapport (1).pdf