Den spede begynnelse

Høsten 2016 begynte prosjektgruppa sin planlegging av prosjektet. Dette var før den nye rammeplanen var landsert, og det pågikk diskusjoner mellom fagmiljø, styresmakter, barnehager, høgskoler, m.f. om hvordan det endelige resultatet skulle se ut. Våren 2016 var det Kick Off foredrag med Nina Nakling, der alle ansatte i alle Moldebarnehagene deltok.

Høsten 2017 begynte vi på selve arbeidet.

Hauglegda og Øvre Bergmos bidrag

Felles kompetanseløft

Klikk deg inn for å se fagavdelingas og kommuneledelsen hilse barnehagene velkommen til nytt barnehageår. I tillegg oppsummerer de "Til topps"-prosjektet. Følg lenken: Nytt barnehageår. Sluttrapport "Til Topps med kunnskap og kompetanse i Moldebarnehagene." ​

I tillegg har prosjektgruppa laget en youtubefilm som dere kan se under.