Dag 1: Vi hilser på hverandre

(Varighet: 2 timer)

Primærkontakten tar imot dere, og vil være deres nærmeste kontaktperson de første dagene.
Barnet får en garderobeplass, og dere blir vist rundt på avdelingen.
Her blir dere informert om avdelingens rutiner og innholdet i ukedagene. 

Dag 2: Vi bruker litt tid alene med barnet ditt mens du er i nærheten

(Varighet: 2-3 timer)

Primærkontakten tar imot dere på dag nummer to, og bruker dagen til å bli enda bedre kjent med barnet ditt. Det er ønskelig at du er tilstede, men om mulig litt på avstand. Barnet skal ikke oppleve at du er for langt unna.
Primærkontakten overtar mer ansvaret for barnet men du som foreldre skal bli med på stell, måltid og legging av barnet.
Denne dagen ønsker vi at du trekker deg unna til, gjerne sitte på pauserommet. 

Dag 3: Barnet ditt vil være i samspill med andre barn

(Varighet: 3-4 timer)

Primærkontakten tar imot dere også på dag tre, som er litt annerledes enn de to foregående dagene.
Hvor lenge du ønsker at barnet skal få «prøve seg» alene, er noe du kan ta opp med primærkontakten.
Du kan velge mellom å være i barnehagen, eller forlate barnehagen og være lett tilgjengelig i nærområdet.
Før du forlater barnet er det viktig at både primærkontakten og barnet får beskjed, og at primærkontakten er sammen med barnet når du går.
På slutten av dag tre vil vi sammen vurdere om barnet ditt skal være uten deg i barnehagen på dag fire. 

 

Dag 4: En kort normaldag hvis barnet er klar for det.

(Varighet: hele dagen)

Også på dag fire blir dere tatt imot av primærkontakten.
Denne dagen varer fra fire timer til ut dagen, avhengig av ditt og barnets behov, og barnehagens anbefaling.

Sammen skaper vi trygghet hos barnet

For at barnet skal trives i barnehagen er det viktig med et godt samarbeid og god kommunikasjon mellom deg og oss.
Kort tid etter oppstart får du tilbud om en oppstarts samtale, hvor vi snakker om tilknytningstiden, barnets rutiner i hjemmet, og hva som er viktig for at barnet ditt skal trives.

For mange oppleves det vanskelig å overlate barnet til noen man ikke kjenner.
De fleste foreldre føler usikkerhet i forhold til om de gjør det rette for barnet, eller om barnet vil trives i barnehagen. 

Den første og «vonde» avskjeden

Ikke vis usikkerhet 
Fortell barnet at du skal gå — og gå når du har sagt at du skal gjøre det.
Viser du usikkerhet blir barnet usikkert, og tilknytningsperioden kan ta lengre tid.
Det er viktig at barnet får erfaring med at foreldre ikke går før de sier fra — og at de kommer tilbake etter en tid.

Ikke snik deg ut 
Ikke la deg friste til å snike deg ut uten at barnet merker det. Det kan gjøre barnet utrygt.
Barnet skal erfare at foreldrene går, og at de kommer tilbake. Det skaper forutsigbarhet for barnet.

Hva om barnet ditt gråter?

Om du forlater et barn som gråter og klamrer seg fast til deg, er det ikke unaturlig å føle seg som en dårlig forelder og tenke at barnehage var en dårlig idé.
Erfaringene i barnehagene tilsier at barnets gråt stilner like etter at foreldrene har dratt.
Men det kan gjøre godt å sende en melding til barnehagen for å høre hvordan det har gått etter at man har forlatt et gråtende barn.

Gode relasjoner

At barnet ser at foreldrene er trygge på de voksne i barnehagen, kan gjøre det lettere å godta at foreldrene forlater barnehagen.
Det er viktig at dere setter av tid til å være sammen med barnet i barnehagen de første dagene.

Tilknytningsperioden varierer for hvert enkelt barn og det er foreldrene i samarbeid med personalet/tilknytningspersonen som planlegger dette ut i fra barnets behov.

Hvert barn har sin tilknytningsperson i barnehagen, som i starten er primærkontakt for barnet og foreldrene. Vi legger derfor til rette for at tilknytningspersonen er tilstede og møter barn og foreldre de første dagene ved oppstart.

Det er viktig at dere som foreldre formidler opplysninger som kan være av betydning for barnet. Slik unngår vi unødvendige situasjoner ved tilvenningen og personalet blir raskere kjent med barnet.

Ta gjerne med en god bok eller håndarbeid i tilvenningsperioden hvis du ønsker å ha noe å gjøre de periodene du skal trekke deg litt tilbake. Da kan du for eksempel sitte på personalrommet.

La gjerne barnet få med seg kosedyr eller lignende i barnehagen. Det er trygt og virker beroligende når barnet skal hvile /sove.