Trollstua er en avdeling for 15 småbarn mellom 1 og 3 år på det røde huset. Vi har 1 pedagog, 2 barne og ungdomsarbeidere og 2 assistenter. Avdelingen er tilrettelagt for barn med spesielle behov. Vi samarbeider med gulhuset som også er småbarn. Vi har grupper på tvers og er ute sammen. Alle voksne kjenner alle barna. Alle som begynner får en temaplan med oversikt over barnegruppen, ansatte og aktiviteter.