Barn er eksperter på å lære seg nye ferdigheter, og de søker hele tiden etter nye erfaringer og skaffer seg kunnskap ved bruk av alle sanser. Dette "tvinger" oss voksne til å jakte på "lysglimtene", jakte på det som fungerer godt hos barna. Barna elsker å vise oss hva de kan, og de tar sin egen læring på alvor bare vi voksne legger til rette for det.

Hva er LØFT?

Løft står for løsningsfokusert tilnærming og det er en enkel, positiv og praktisk fremgangsmåte for vekst og utvikling. Dette gjelder både personer, grupper og hele organisasjoner. Løft er å styrke livsglede og livsmestring ved systematisk å synliggjøre og snakke om den optimistiske delen av tilværelsen. Fokuset er å skape løsninger gjennom løsningssnakk i stedet for å løse problemer gjennom problemsnakk. Løsningssnakk er å snakke om de positive forskjellene fortid, nåtid og fremtid. Løsningssnakk fokuserer derfor på unntak i fortiden, på strategier som allerede virker i dag og håp og ønsker om en bedre framtid.

 Det handler om at vi som personalet er samstemte om at barn utvikler seg best dersom de får oppmerksomhet rundt sine små, sikre, synlige suksesser.

 

Les mer om Løft her