I barnehagen dannes ofte det første vennskapet. Vennskap kan oppstå spontant eller det kan bygges opp over tid. Vennskap handler om at noen ser meg og liker meg. Gjennom vennskap dannes forståelsen av hvem jeg er og hvordan jeg oppfatter meg selv. Selvbildet dannes og styrkes når barn deltar og er sammen i gode samspill.  

Du kan lese om vennskapsprosjektet i moldebarnehagene her: les mer