I Langmyra og Banehaugen barnehager legger vi stor vekt på et godt samarbeidsmiljø, der voksne og barn skaper dager med god samhandling. Barnehagen skal være et godt sted å være for både barn og voksne, og dette mener vi er avgjørende for kvaliteten i barnehagen. Hvert eneste møte mellom menneskene i organisasjonen skal være preget av respektfull behandling. Dette innebærer omsorg, inkludering, humor og glede, ros, konstruktiv kritikk og vennlige dulter. 

Vi skal samarbeide og hjelpe hverandre i det daglige, og føle ansvar for hverandre som kollegaer og medmennesker. Dette gir fellesskapsfølelse, og alle får medansvar for å skape et levende, robust og utviklende miljø.

For å oppnå dette er det svært viktig at personalet har kunnskap om voksenrollen, og er bevisst sin rolle som forbilde og kulturskaper. Barn lærer av det personalet gjør, ikke det personalet sier de skal gjøre. Opplever barn gode møter mellom personalet, vil de også utvikle forståelsen av det selv.

Personalet må også se viktigheten av en lekende innstilling og et lekende samspill, som tar barns medvirkning på alvor og som samarbeider godt med alle barn.

Langmyra og Banehaugen barnehager jobber for at vi til enhver tid skal ha et oppdatert, endringsvilling og reflektert personale. I den forbindelse er kompetanseutvikling et viktig begrep. I likhet med andre organisasjoner har også barnehagen behov for fornyet kompetanse og kunnskap. For å oppnå dette må hver enkelt ansatt fornye seg jevnlig gjennom lesing, kursing og samtaler samtidig som at enheten rekrutterer ansatte med ulik faglig bakgrunn for å skape et bredt spekter av kompetanse. I tråd med dette, er vi i barnehagene opptatt av å ha ei personalgruppe som stadig er i utvikling. Vi må ha en spørrende, undrende og reflekterende holdning til det som skjer i ulike situasjoner og hendelser som oppstår i løpet av barnehagehverdagen.